BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGUYÊN LIỆU THỰC VẬT

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGUYÊN LIỆU THỰC VẬT
Thứ Bảy,
25/05/2024
Đăng bởi: ONE CÔNG TY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN FEED

Logo Vinhhoanfeed_8cm

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGUYÊN LIỆU THỰC VẬT

 KHÔNG LIÊN QUAN PHÁ/ CHUYỂN ĐỔI RỪNG

 

Thời gian

Nội dung

Kết quả thực hiện

Đến 01/03/2021

Sử dụng nguyên liệu không  đến từ phá/ chuyển đổi rừng

Đã hoàn thành

03/2021- 07/2023

Tìm kiếm chuỗi cung ứng không phá/ chuyển đổi rừng

Đã hoàn thành

08/2023 – 02/2024

Đánh giá và lựa chọn chuỗi cung ứng

Đã hoàn thành

03/2024 – 04/2024

Ký kết phát triển quan hệ đối tác

Đã hoàn thành

05/2024 – 12/2024

Giám sát chuỗi cung ứng

Đang thực hiện

01/2025

Báo cáo kết quả

Chưa thực hiện

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: