CÔNG TY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN FEED ONE (“Công Ty”) quản lý các phương tiện truyền thông xã hội (SNS) theo các chính sách dưới đây.

Trước khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của Công Ty, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng được quy định cụ thể bên dưới. Vui lòng không sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của Công Ty nếu Quý vị không thể đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi sẽ cho rằng Quý Vị đã đồng ý toàn bộ các điều kiện và điều khoản sử dụng bên dưới khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của Công Ty.

 1. Chính sách cơ bản của KSF về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội

Công ty sẽ tiến hành các chương trình khuyến mãi, các hoạt động truyền thông, thông báo và các hoạt động quan hệ công chúng, v.v. trên các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và những người tham gia vào các phương tiện truyền thông xã hội.

Công ty sẽ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội sau khi nhận thức đầy đủ và nhận thức được sự ảnh hưởng của việc phổ biến thông tin qua phương tiện truyền thông xã hội.

 1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm (đối với khách hàng và người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội)

Xin lưu ý rằng thông tin được Công Ty cung cấp qua các tài khoản chính thức của Công Ty không nhất thiết phải là thông báo hoặc quan điểm chính thức của Công Ty.

Vui lòng tham khảo trang web của Công Ty và các bản tin tức, v.v. để biết các thông báo và quan điểm chính thức của Công Ty:

Trang web của Công Ty: www.vinhhoanfeed.com

Công Ty hoàn toàn chú ý đến tính chính xác của thông tin được tiết lộ qua các tài khoản chính thức của mình, nhưng không bảo đảm về tính chính xác của thông tin đó. Xin lưu ý rằng Công Ty có thể chỉnh sửa nội dung của thông tin đó vào một ngày sau đó. Hơn nữa, Công Ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ rắc rối hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng của người dùng hoặc việc tài khoản chính thức của Công Ty không khả dụng, chẳng hạn như việc sử dụng nội dung do Công Ty phổ biến thông qua tài khoản chính thức hoặc trang web được liên kết từ đó.

Người dùng nên “trả lời”, “đăng lại” hoặc “đăng nhận xét trên” các tài khoản chính thức của Công ty do họ tự chịu trách nhiệm. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ rắc rối hoặc tranh chấp nào giữa người dùng hoặc giữa người dùng và bên thứ ba có thể phát sinh liên quan đến các bài đăng trên tài khoản chính thức của Công ty bởi người dùng hoặc liên quan đến tài khoản chính thức của Công ty.

Các tài khoản chính thức của Công ty có thể bị tạm ngừng hoặc chấm dứt, hoặc các chi tiết / hình thức dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

 1. Sự phòng ngừa

Người dùng cần lưu ý những điểm sau khi sử dụng các tài khoản chính thức của Công Ty. Công Ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải gánh chịu do vi phạm các biện pháp phòng ngừa được nêu dưới đây:

  • Chịu trách nhiệm lưu dữ liệu / văn bản, v.v. Quý vị đã tạo;
  • Bảo vệ mật khẩu của bạn khỏi bị bên thứ ba biết; và
  • Không vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền ảnh chân dung hoặc quyền riêng tư, v.v. của người dùng khác, bên thứ ba hoặc Công ty.
 1. Xoá bài đăng người dùng

Công Ty coi trọng việc giao tiếp với người dùng và sẽ không xóa các bài đăng của họ một cách thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, Công Ty có thể xóa thông tin hoặc nội dung đã đăng, v.v., chặn quyền truy cập vào các tài khoản chính thức của mình và thực hiện các biện pháp cần thiết khác mà không cần thông báo trước cho người dùng nếu người dùng thực hiện bất kỳ bài đăng nào có các biểu hiện có tính chất dưới đây.

Khi sử dụng các tài khoản chính thức của Công Ty, người dùng không được đăng bất kỳ nội dung nào được liệt kê dưới đây. Công Ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải gánh chịu do việc người dùng đăng bất kỳ nội dung nào sau đây:

  • Nội dung nhằm mục đích gây ra hoặc xúi giục tội phạm;
  • Nội dung vi phạm bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc các quyền khác của Công Ty hoặc bên thứ ba;
  • Nội dung liên quan đến quyền riêng tư của bên thứ ba;
  • Nội dung vi phạm luật, quy định hoặc trật tự công cộng và đạo đức;
  • Nội dung xúc phạm bất kỳ cá nhân cụ thể nào, bao gồm Công Ty, tập đoàn, quốc gia hoặc cộng đồng;
  • Nội dung xúc phạm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Công Ty hoặc bên thứ ba;
  • Nội dung giới thiệu hoặc quảng cáo sản phẩm, cửa hàng hoặc Công Ty của chính người dùng hoặc nội dung thương mại khác;
  • Nội dung không phù hợp có chứa các từ ngữ tục tĩu, v.v.;
  • Nội dung gây ra hoặc có thể gây ra bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào cho Công Ty hoặc bên thứ ba; hoặc là
  • Bất kỳ nội dung nào khác được Công Ty cho là không phù hợp vì mục đích của các tài khoản chính thức của mình.
 1. Các hành vi bị cấm

Người dùng bị cấm tham gia vào bất kỳ hành vi sau đây khi sử dụng các tài khoản chính thức của Công Ty. Trong trường hợp người dùng tham gia vào bất kỳ vấn đề bị cấm nào được liệt kê dưới đây, Công ty có thể thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn, xóa các bài đăng / bình luận, chặn hoặc xóa tài khoản hoặc truyền thông điệp theo cách khác. Ngoài ra, nếu người dùng gây thiệt hại cho Công Ty do vi phạm Quy Định này, Công ty có thể yêu cầu người dùng đó bồi thường thiệt hại:

  • Mạo danh bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả Công Ty;
  • Hoạt động chính trị, vận động chính trị hoặc hoạt động tôn giáo;
  • Đăng hoặc truyền một chương trình máy tính có hại, v.v.;
  • Sao chép, bán, xuất bản hoặc sử dụng thông tin có được thông qua các tài khoản chính thức của Công Ty ngoài phạm vi sử dụng riêng;
  • Can thiệp vào hoạt động của các tài khoản chính thức của Công Ty hoặc hành động theo cách gây ra hoặc có thể gây ra bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào cho bên thứ ba, bao gồm cả Công Ty;
  • Gửi thư rác;
popup

Số lượng:

Tổng tiền: