Giấy phép môi trường Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feedone - Số: 1224/GPMT-UBND

Giấy phép môi trường Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feedone - Số: 1224/GPMT-UBND
Thứ Tư,
04/01/2023
Đăng bởi: ONE CÔNG TY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN FEED
Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH thức ăn thủy sản Feed One có trách nhiệm và bảo đảm:
  • Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. 
  • Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
  • ....
Chi tiết nội dung giấy phép: LINK
popup

Số lượng:

Tổng tiền: